Blog

Home  /  Uncategorized   /  TEMEL CİMNASTİK

TEMEL CİMNASTİK

TEMEL CİMNASTİK
Günümüzün modern problemi olan tablet, telefon, bilgisayar bağımlılığından kurtarmada ve hiperaktif çocukların kendilerine yönelimlerini arttırmada büyük bir etkendir. Temel cimnastik programlarına dahil olarak çocuklarınızın, kas iskelet sisteminin daha sistemli ve düzenli olarak güçlendiğini görebilirsiniz, Temel cimnastik ile motor becerilerini kazandırabilir aynı zamanda ilerleyen süreçteki  spor branşı seçimi yapıldıktan  sonra seçili branşta diğer çocuklardan daha etkili ve hızlı şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz . çocukların kendilerini rahat, mutlu ve özgüveni yüksek hissedebileceği son derece eğlenceli,  güvenli yardımcı aletler ve tecrübeli antrenörlerin bulunduğu gruplarımıza dahil edebilirsiniz.
Türkiye Cimnastik Fedarasyonu Artistik Cimnastik Antrenörü,
Egzersiz ve Spor Bilimci,
GÖKHAN PAK.
ARTİSTİK CİMNASTİK
Spor kültürünün kadim zamanlarının günümüz modern çağına bıraktığı önemli miraslardan biri olan cimnastiğin ilk olarak Eski Mısır ve Yunan medeniyetlerinde yapıldığı inancı yaygındır. Aletli ve aletsiz olarak yapılabilen bir branştır. Tüm spor dallarının temeli olarak kabul edilen cimnastikte günümüze kadar geçen tarihsel süreç boyunca önemli gelişmeler yaşanmış, kazanılan tecrübe birikimi  ve bilimsel çalışmalar insanoğlunun bu sporu erken yaşlarda yapması halinde daha başarılı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kız ve erkek çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlayan bu spor dalı olimpik bir branş olma özelliği de taşımaktadır.
Erkekler 6 alette yarışırlar. Olimpik sıraya göre:
1.Yer
2.Kulplu Beygir
3.Halka
4.Atlama
5.Paralel
6.Barfiks
Bayanlar 4 alette yarışırlar. Olimpik sıraya göre:
1.Atlama
2.Kız Paraleli
3.Denge
4.Yer

 Her ne kadar cimnastik sporuna başlangıç yaşı için 3 (üç) yaşın uygun olduğu genel kanısı yaygın ise de, daha küçük yaşlardaki bebeklerin bu spor dalı ile erken dönemde tanıştırıldıklarına ilişkin örneklere rastlamak mümkündür.    
 Cimnastiğin çocuklarımız için neden yararlı bir spor olduğu fiziksel ve toplumsal yararlar olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir:

FİZİKSEL YARARLARI
●Estetik bir vücut görünümü kazandıran cimnastik kasların dengeli bir şekilde dağılımını sağlar, sağlıklı bedensel gelişim yaşanmasını mümkün hale getirir ve boy-kilo dengesi kazandırır.
●Esneklik, sürat, patlayıcı kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon yeteneklerini geliştirir.
●Diğer spor branşlarının alt yapısının oluşmasını sağlar.
●Cimnastikçiler, spor branşları arasında en güçlü olan sporcular arasındadır.
●Tüm branşlar arasında en esnek vücuda sahip olanlar cimnastikçilerdir.
●Statik ve dinamik denge konusunda en başarılı sporcular cimnastik sporcularıdır.
●Bireylere erken yaşlarda kendilerine zarar vermeden düşme yeteneği kazandırmaktadır.
Yapılan istatistiklere göre cimnastik diğer spor branşlarına göre daha güvenlidir.  
TOPLUMSAL YARARLARI
●Hırs ve enerji faydalı bir şekilde harcanır.
●Bireyin kendi kendini disipline etmesi sağlanır.
●Özgüvenin ve yaratıcılığın gelişmesine katkı yapar.
●Cimnastikçiler okul eğitiminde daha başarılı olabilir.
●Diğer branşlardaki sporcular ile cimnastik sporcularının fikir alışverişinde bulunabilecekleri daha fazla alan bulunur.
●Odaklanma, zaman yönetimi ve program oluşturma açısından cimnastik faydalı bir spor dalıdır.
●Diğer spor dalları ile karşılaştırıldığında cimnastik sporcusu için “rakip” sözcüğü farklı bir anlam taşır.
●Gençlerin sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sağlar.
●Yarışmalar kapsamında gerçekleşen seyahatler sosyalleşme, yardımlaşma, kültür ve tecrübe birikimi sağlar.                                                                                 Türkiye Cimnastik Fedarasyonu Artistik Cimnastik Antrenörü,  Egzersiz ve Spor Bilimci                                                           GÖKHAN PAK
Ritmik Cimnastik
Ritmik cimnastik sanatın çeşitli tekniklerle buluştuğu estetik ve zerafetin ön planda olduğu bir spor dalıdır. Görsel beğeniye hitap eden ritmik cimnastiğin tarihsel gelişim sürecine baktığımızda sanatın birçok dalının etkisi altında kaldığı görülmektedir. Başlıca yararlandığı alan dans sanatı olmuştur. Özellikle klasik ve modern bale, milli danslar, folklor, ritmik cimnastiğin etkisi altında kaldığı başlıca branşlardır.

 Ritmik cimnastikde kullanılan aletler olimpik sıraya uygun olarak: ip, çember, top, labut, kurdeledir. Ritmik cimnastikte yarışmalar, dünya genelinde ferdi ve grup şampiyonları olmak üzere iki şekilde düzenlenmektedir. Ritmik cimnastikte en önemli kısım vücut hareketleri ve alet kullanımıdır.

1.İP: Dinamiklik isteyen bir alet olup; atlamalar, sekizler, çevirmeler, rotasyon hareketleri, küçük ve büyük atış çeşitleri yapılır.
2.ÇEMBER: daha fazla esneklik ve teknik beceri gerektiren bir jimnastik aleti olup çevirmeler, vücutta ve yerde çeşit yuvarlamalar, rotasyonlu hareketler ve atışlar yapılır.
3.TOP: Vücudun üzerinde yuvarlanması, sektirilmesi, yumuşak ve dişiliği ön plana çıkaran hareketlerin birleşmesi ile zarafet ortaya çıkar.
4.LABUT: iki parça halinde bir jimnastik aleti olup devamlı hareket halindedirler. Küçük, orta, büyük daireler, değirmenler, vuruşlar, çeşitli asimetrik hareketler, tek ve çift lobut atış teknikleri vardır.
5.KURDELE: Akıcı teknik hareketler ve vücut elementleri birbiriyle mükemmel bir uyum içinde olup kullanımı için daha fazla güç ve koordinasyon gerekir. Bu alete ait teknikler arasında: spiraller, zikzaklar, daireler, yüksek atışlar, bumeranglar sayılabilir.

POST A COMMENT

two × 5 =